trädgårdsdesig trädgårdsdesign Trädgårdsdesign Trädgårdsdesign


KONTAKT

Trädgårdsarkitekt
Per Christenson
Veberödsvägen 80
240 10 Dalby
070 729 92 26
info@per-form.se

Trädgårdsdesign

TRÄDGÅRDSDESIGN


Från idé till färdig trädgård.

följ mig på

Facebook Google+ instagram

följ mig på

Facebook Google+ instagram
START OM MIG REFERENSER KONTAKT

Som kund får du dessutom tillgång till mina faktasidor. Där hittar du bl.a. beskrivningar på alla de växter jag föreslår, samt naturligtvis många fler.

trädgårdsdesign

FACEBOOK

TRÄDGÅRDSDESIGN

Vi vill alla vistas i miljöer som vi trivs i.

Miljöer där vi känner oss trygga och där våra behov uppfylls. Inte minst trädgården är en plats, som vi ställer stora krav på. Kanske inte minst beroende på att vi där, åtminstone under sommarhalvåret, tillbringar en stor del av vår värdefulla fritid. Trädgården är också en av de få platser där vi har möjlighet att i färg och form uttrycka vår personlighet – att göra ett avtryck i världen.
Men det är inte alltid vi får till den miljö vi drömmer om.
Det beror på att vi inte tänkt igenom vad det är vi vill ha. Vad det är vi värdesätter mest av allt och vilka behov vi vill att trädgården ska tillfredsställa.Trädgårdsdesign

Processen - trädgårdsdesign.

Under den process som kallas trädgårds-design samordnas idéer, behov och funktioner, med hänsyn tagen till lokala förutsättningar, till en estetisk helhet. Det vill säga att man tittar på allt det som man vill att trädgården ska vara. Vad man tänker sig att den ska ge för intryck, vilka behov den ska uppfylla och vilka funktioner den ska ha.
Man tittar också på platsen där trädgården ska ligga, hur husen och det omgivande landskapet ser ut. Inte minst viktigt är att sätta sig in i de lokala förutsättningarna, vilket klimat där är, hur jorden är beskaffad och vilka växter trivs på platsen i allmänhet. Därefter kan man börja pussla ihop dessa förutsättningar till en helhet.

Hur väl man lyckas i denna process beror på hur väl man lyckas skapa struktur i sina idéer och tankar. Ofta kan det vara svårt att någorlunda neutralt betrakta och analysera sig själv och sina behov och att fästa dem på papper. Hur väl man lyckas beror också på vilka kunskaper och erfarenheter man har av trädgård och trädgårdsdesign.

Det är i detta arbete jag kan hjälpa er!

Jag har arbetat i 25 år med trädgårdsdesign, både vid ritbordet och med det praktiska anläggningsarbetet. Det har varit för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag.

Kontakta mig

Och låt mig ta del av era idéer, så formar vi tillsammans er trädgård!

 1. Vi träffas och jag sätter mig in i vad ni vill ha hjälp med.
  Läs mer om det första mötet.
 2. Eventuell uppmätning.
  Läs mer om ritningsunderlag och uppmätning.
 3. Jag tar fram ett skissförslag till er.
  Detta skissförslag läggs ut på en
  webbsida, som blir er personliga sida.
  Läs mer om skissförslaget.
 4. Vi diskuterar skissförslaget och jag ändrar det enligt era önskemål.
 5. Detaljritningar, konstruktionsritningar, mm.
  Läs mer om konstruktionsritningar.
 6. Slutligen det sista steget - själva trädgårdsanläggningen. Jag kan hjälpa dig med alla delar fram till färdig trädgård.
  Läs mer om trädgårdsanläggning.
Trädgårdsdesign

SÅ GÅR DET TILL!

trädgårdsdesign

FAKTASIDOR

TrädgårdsdesignTrädgårdsdesign