Convallaria majalis - liljekonvalj
trädgårdsväxt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se"

Kontakta Trädgårdsmästar’n

Växt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson"
Share on Facebook
TRÄDGÅRDSMÄSTAR’N Trädgård från idé till verklighet

Convallaria majalis - liljekonvalj

EConvallaria majalis - liljekonvaljn annan omtyckt trädgårdsväxt som trivs i lite skuggigare förhållanden är liljekonvaljen - Convallaria majalis. Den växer vild i hela vårt land i lundar och skogsbackar, där den i bland utsätts för rena skövlingen och måste skyddas. Det var inte ovanligt att man använde den i trädgårdarna, men om man planterar den måste man vara observant, då den lätt sprider sig med vågräta jordstammar och bli ett besvärligt ogräs. I maj blommar liljekonvaljen med klocklika vita blommor, 10 - 15 stycken på en stängel. Efter blomningen bildas små orangeröda bär vilka, liksom växten i övrigt, är giftiga. De vackra och väldoftande blommorna är tacksamma att ta in som snittblomma. För att få rik blomning bör man se till att den har god tillgång på näring, annars bildas bara blad. Den tål som sagt skugga bra, varför den passar bra att planteras under buskar och träd.

Tillbaka