Digitalis purpurea - fingerborgsblomma
trädgårdsväxt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se"

Kontakta Trädgårdsmästar’n

Växt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson"
Share on Facebook
TRÄDGÅRDSMÄSTAR’N Trädgård från idé till verklighet

Digitalis purpurea - fingerborgsblomma

Digitalis purpurea - fingerborgsblomma kommer från Västeuropa och finns vildväxande i Sverige. Många betraktar den nog nästan som ett ogräs då den villigt frösår sig. På Irland kallar man fingerborgsblomman för "Fairy cap" vilket betyder älvamössa. Växten har använts inom medicinen till hjärtmedicin. Den blommar i juli med vanligen just purpurröda blommor, men de kan ha en mängd olika färger. Den frösår sig, som sagt, lätt och skördar man sitt eget frö, sås detta omedelbart efter mognaden. Småplantorna, som inte blommar första året, flyttas till den utvalda växtplatsen. Efter att blomman vissnat dör plantan. Den har inga speciella krav på jorden, utan trivs i all slags jord. Den kan bli ganska hög, en dryg meter, varför den lämpar sig bäst som bakgrundsväxt.

Tillbaka