Gräs - så här anlägger du en gräsmatta

1 Grovplanera ytan du ska så gräs på med en skyffel. vid grovplaneringen avlägsnar du större stenar och stubbar mm, som annars kommer att vara i vägen eller frysa upp senare.

2 Jordförbättra med grov sand eller komposterad bark, om jorden är lerig. Sandjord jordförbättras med torvmull. Var bered på att det går åt stora mängder.Grundgödsla ytan med ca 10 kg NPK per 100 kvm och fräs därefter ytan.

3 Kratta ytan och fyll på mer jord där det behövs. Packa därefter jorden med en gallervält så att jorden inte har några mjuka partier, utan känns fast att gå på överallt. På mindre ytor kan du trampa jorden.

4 Nu är jorden färdig att finkrattas, finplaneras, så att såytan blir alldeles jämn och så att du får bort stenar och skräp.

5 Nu är det dags att så. Gräsmattan kan sås från vår till höst. I torra trakter är hösten bästa såtiden, därför att det regnar mest då. Gräsfröet behöver vatten för att gro och när det grott är den lilla gräsplantan känslig för uttorkning. Du kan så för hand eller med såvagn. Viktigt är att sådden blir så jämn som möjligt. Du kan beräkna 3 kg gräsfrö per 100 kvm.

6 Efter sådden myllar du ner fröet grunt. Baksidan på en räfsa brukar vara lättast. Du kan också använda gallervälten.

Tillbaka
trädgårdsväxt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se" Växt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson"
Share on Facebook
TRÄDGÅRDSMÄSTAR’N Trädgård från idé till verklighet