Hesperis matronalis - trädgårddsnattviol
trädgårdsväxt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se"

Kontakta Trädgårdsmästar’n

Växt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson"
Share on Facebook
TRÄDGÅRDSMÄSTAR’N Trädgård från idé till verklighet

Hesperis matronalis - trädgårddsnattviol

Hesperis matronalis - trädgårddsnattviolHesperis matronalis - trädgårdsnattviol har odlats i Sverige 300 år och växer nu förvildad. Den är en av de växter som längst håller sig kvar sedan människan övergett en trädgård. Liksom många andra av våra gamla trädgårdsväxter har den använts som medicinalväxt. Namnet trädgårdsnattviol syftar på att den, särskilt under natten, sprider en stark väldoft omkring sig. Blommorna kan vara blåvioletta, skära eller vita. Trädgårdsnattviolen har små krav på jord och näringsförhållanden, men den trivs i sol och på en skyddad plats. Den är tvåårig, men frösår sig lätt, varför den snabbt sprider sig.

Tillbaka