Lilium bulbiferum - brandgul lilja
trädgårdsväxt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se"

Kontakta Trädgårdsmästar’n

Växt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson"
Share on Facebook
TRÄDGÅRDSMÄSTAR’N Trädgård från idé till verklighet

Lilium bulbiferum - brandgul lilja

Lilium bulbiferum - brandgul lilja är en anspråkslös lilja, mycket använd av fattigare folk. Man kan ofta se den förvildad kring gamla gårdar. Den kommer ursprungligen från Sibirien, men är använd i svenska trädgårdar i varje fall från 1600-talet. Brandgul lilja är en mycket härdig växt som inte har några speciella krav på jordmånen. Lagom planteringsdjup är 10 - 15 centimeter.

Tillbaka Lilium bulbiferum - brandgul lilja