Plantering - så här
planterar du träd
och buskar

Plantering av barrotade buskar och häckplantor

Plantorna kan gärna ställas i en balja med vatten ett par timmar innan plantering. Ska du inte plantera direkt bör plantorna jordslås på en skuggig plats och vattnas.

1 Gräv groparna för plantorna. Hålen ska vara så stora att du kan breda ut rötterna ordentligt. Är jorden packad ska du luckra botten i gropen så djupt ner att du kommer förbi den packade zonen. Blanda upp jorden med mull och, om det är lerigt, med grus eller grov sand.

2 Lägg lite jord i botten på gropen och bred ut rötterna så att de får bra kontakt med jorden. För alla buskar gäller att skadade eller onödigt långa och slängiga rötter ska beskäras med sekatör. Det är inte för att få ner buskarna i små planteringsgropar du gör detta, utan för att förbättra tillväxten i rotsystemet.

3 Ös på jord lite i taget och se till att det inte blir några luftfickor kvar bland rötterna. Trampa lite försiktigt efterhand, men packa inte jorden. Vattna rejält, men inte så att jorden flyter.4 Beskär buskarna, för att få bättre förgrening. Grenarna kan kortas in med 2/3.

Tillbaka

Plantering av krukodlade buskar

1 Gräv groparna för plantorna. Är jorden packad ska du luckra botten i gropen så djupt ner att du kommer förbi den packade zonen. Blanda upp jorden med mull och, om det är lerigt, med grus eller grov sand.
Sänk ner krukan i hink med vatten, så att rotklumpen blir ordentligt genomvattnad.

2  Lägg lite jord i botten på gropen. Slå krukan av plantan och sätt ner den i gropen.

3 Ös på jord lite i taget och se till att det inte blir några luftfickor kvar bland rötterna. Trampa lite försiktigt efterhand, men packa inte jorden. Vattna rejält, men inte så att jorden flyter.

4 Beskär buskarna, för att få bättre förgrening. Grenarna kan kortas in med 2/3.

Plantering av barrotade träd

Var mycket noga med att rötterna inte ligger bara i blåst, kyla eller solsken på vägen hem från plantskolan eller hemma i din trädgård. Ska du inte plantera direkt på plantorna jordslås på en skuggig plats och vattnas. Köper du krukodlade träd är risken mindre för tork och köldskador under transporten.

1 Gräv en grop som är minst en halv meter bred och upp till 70 cm djup. Djupet beror på hur jorden ser ut. Är marken på din tomt packad av lastbilar och maskiner under byggtiden, måste du ner ännu djupare och luckra i marken. Det kan du göra med t.ex. spade eller grep. Du måste luckra det packade lagret, så att inte vatten kan bli stående i botten av gropen. Packad jord är en mycket vanlig anledning till att träd inte växer! I lätt och oförstörd jord behöver inte gropen vara djupare än att du kan få ner trädet på det djup det stått i plantskolan eller några cm djupare (ca 30-40 cm djup grop). Rötterna ska bredas ut och få god plats.

2 Ofta är det klokt att blanda i mull, t.ex. torv eller kompost, i gropen. Är marken lerig är det bra att även blanda i en del sand eller grus.
Doppa rötterna på barrotade plantor i vatten som slammats upp med jord och vattna krukodlade träd ordentligt före planteringen.

3 Slå ner en barkad granslana eller något annat stöd så att det står stadigt i gropen. Fyll på lite jord i botten (så mycket att trädet hamnar på samma djup som i plantskolan). Sätt ner trädet och bred ut rötterna ordentligt, så att de får bra kontakt med jorden. Fyll på resten av jorden och se till att rötterna blir ordentligt täckta. Inga luftfickor får bli kvar. Lyft aldrig i trädet när du har fyllt på jord! Står det för djupt får du gräva upp och börja om från början med mera jord i botten av gropen. Håll hela tiden trädet rakt. Trampa till jorden försiktigt efter hand som du fyller på. Stampa inte!

4 Bind fast trädet vid trädet med plastband eller rep. Stödet får inte gå upp i kronan eller gnaga på stammen.

5 Vattna rikligt så att jord förs ner i eventuella luftfickor kring rötterna.

Plantera inte djupare än busken stått i plant-skolan.

Trampa till jorden efter hand, men packa den inte för hårt.

Fyll inte ända upp, så att du sedan kan vattna rejält.

Skär bort 2/3 av grenarnas längd.

trädgårdsväxt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se"

Kontakta Trädgårdsmästar’n

Växt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson"
Share on Facebook
TRÄDGÅRDSMÄSTAR’N Trädgård från idé till verklighet