Aquilegia vulgaris - akleja
trädgårdsväxt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se"

Kontakta Trädgårdsmästar’n

Växt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson"
Share on Facebook
TRÄDGÅRDSMÄSTAR’N Trädgård från idé till verklighet

Aquilegia vulgaris - akleja

Aquilegia vulgaris, aklejaAquilegia vulgaris - akleja är en annan vacker blomma som flitigt användes av allmogen, vilket man ofta kan se bevis för på gamla förvildade tomter där den har spritt sig fritt.

Aklejan är vildväxande i Syd- och Mellaneuropa. I Norden var aklejan helgad åt kärleks- och fruktbarhetsgudinnan Freja. I det kristna samhället blev den i stället ett Mariablomster. I den medeltida konsten var aklejan symbol för den helige Andes nådegåvor. Till Norden fördes den av munkarna som odlade den i klostren som medicinalväxt. Den blev efterhand en allt vanligare trädgårdsväxt och har med tiden förvildats i Syd- och Mellansverige.

Ursprungligen var aklejan blå, men man kan se den i en mängd varianter från blått till mörkrött med alla nyanser däremellan, även vita. Kronbladens sporrar har i den svullna spetsen en honungsgömma, som är tillgänglig endast för insekter med lång sugsnabel t. ex. humlor.

Den tål ganska karga och torra förhållanden och konkurrensen av ogräs. Aklejan trivs i sol eller halvskugga, men blomningen varar längre om den står något skuggigt. Jorden kan gärna vara näringsrik, fuktighetshållande och väldränerad.


Tillbaka