Reseda odorata - reseda
trädgårdsväxt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se"

Kontakta Trädgårdsmästar’n

Växt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson"
Share on Facebook
TRÄDGÅRDSMÄSTAR’N Trädgård från idé till verklighet

Reseda odorata - reseda

Reseda odorata - resedaDen välluktande Resedan, Reseda odorata, var omtyckt förr och hade ryckte om sig att vara bra mot onda inflytanden. Släktnamnet, Reseda, avleds av rededo = jag helar och är ett gammalt latinskt namn på en växt, som hör till detta släkte och som i forntiden användes som läkedomsört. Resedan kommer ursprungligen från Nordafrika, närmare bestämt från Egypten, varifrån den kom till England på 1750-talet. Den användes vanligen till infattning av rabatter och särdeles verkningsfullt ansågs det vara om man besådde hela rabatten, där rosenbuskar växter, med Reseda. Den är ettårig, med blomning som pågår under juni-oktober, med gröngula kronblad.

 Resedan växer bäst i väldränerad, något kalkhaltig jord i soligt läge. Jorden bör ej vara för näringsrik, men den bör kalkas före sådd vid lågt pH-värde.

Tillbaka