Silybum marianum - mariatistel
trädgårdsväxt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se"

Kontakta Trädgårdsmästar’n

Växt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson"
Share on Facebook
TRÄDGÅRDSMÄSTAR’N Trädgård från idé till verklighet

Silybum marianum - mariatistel

Silybum marianum - mariatistelMariatistelns, Silybum marianum gamla vetenskapliga namn var Cardus marianus. Legenden säger att Mariatisteln för första gången spirade ur marken på det ställe där jungfru Maria hade spillt några droppar bröstmjölk. Forntidens och medeltidens läkare använde roten som kräkmedel, och vi finner den upptagen i de äldsta farmakopéerna. Den torkade örten har av läkare använts mot lungsjukdommar, frukterna också mot gulsot och håll i sidan. Palmberg (1684) kallar fröna av denna tistel för Stingfrö, emedan de hjälper mot "Holl och Sting". Ett ännu äldre namn på växten är Labrum veneris, vilket översatt blir Venus läppar. Mariatisteln är en ettårig ört med kort, tjock rotstock och en 100-120 cm hög, glatt, förgrenad stjälk med stora, törntandade, vitfläckiga blad och stora, rödvioletta blomkorgar med långa, utstående tornar i spetsen på svepebladen. Den blommar under juli-augusti och påträffas i Norden endast som prydnadsväxt men växer vild i bl. a. Sydeuropa.

 I den franska trädgårdsboken "Le Bon Jardinier" kan man läsa: "Tres pittoresque et propre aux grand jardins", vilket skulle betyda: Mycket pittoresk och passande i stora trädgårdar. Troligtvis har detta varit en växt förbehållen de högre stånden och apotekarna, samt munkklostren.

 Enligt "Le Bon Jardinier" sås fröet i en frisk och rik trädgårdsjord, på platsen i april, i varje fall i Frankrike, vilket innebär något senare hos oss.

Tillbaka Silybum marianum - mariatistel

Bourdichon, J., Grandes Heures Anne de Bretagne-1503