Stensättning - Så här lägger du marksten och plattor

1 Mät upp den yta du ska stensätta. Slå ner käppar och fäst snören på dem som grovt markerar ytans längd och bredd. Du ska däremot vara mycket noga då du sätter ut snörets höjd, då det kommer att styra den färdiga stensättningens höjd och lutning. Sätt snåret 10 cm över stensättningens färdiga höjd. Gräv sedan ur underlaget så att det hamnar mellan 200 och 400 mm under snöret, beroende på typ av underlag, var i landet du anlägger och den framtida belastningen. Underlaget ska vara fast och jämnt. För garageuppfart kan du räkna med 70 mm tjocka plattor och för uteplatser och gångar 50 mm.

2 Tänk på att ytan måste ha en lutning så att regnvattnet rinner bort från huset. Cirka 10-20 mm per meter brukar vara lagom. Fiberduk kan användas mot rotogräs, men den hindrar inte fröogräs från att etablera sig. Lägg duken på den avjämnade bädden. Grunda ytan med bärlager som vattnas och packas med vibratorplatta. Tjockleken på bärlagret varierar beroende på hur hård vinterfrosten är och hur stor belastningen kommer att vara. Var noga med att få bärlagret riktigt jämnt och att det överallt väl följer stensättningens markprofil. Lägg därefter ut ett jämnt lager sättsand/stenmjöl 30-50 mm tjockt. Kör över ytan en gång till med vibratorplattan.

3 Lägg ut läkt som är raka, eller järnrör i sättsanden och väg av med hjälp av de snören du har satt upp. Beläggningens färdiga höjd ska vara minst 5 mm högre än omgivande mark. Vid eftervibrering sjunker beläggningen ytterligare. Kontrollera att lutningen är rätt. Dra av sättsanden med rätbrädan och ta sedan av läkten/rören. Fyll i med sättsand där läkten legat. Var noggrann! Underlaget är beläggningens viktigaste moment.

4 Lägg första raden plattor/marksten i linje med snöret. Lägg helst ett mönster med fogförskjutningar för stabilitetens skull. Stå på den färdiga ytan medan du arbetar. Det är viktigt att du får en 3 mm fog mellan plattorna där fogsanden ska sopas ner.

5 Fortsätt att lägga rad efter rad. Kontrollera med hjälp av ett snöre eller en bräda att ytan växer lika i alla riktningar. Justera vid behov med minskad resp. ökad fog. Avsluta helst inte raderna med klippta eller halva stenar utan rama in stenbeläggningen med ett rullskift, en jämn rad hela stenar.

6 Täck den lagda ytan med fogsand som sopas ner mellan plattorna/markstenen. Borsta bort överbliven sand och kör gärna över ytan med vibratorplatta. Börja bearbetningen i kanterna och arbeta in mot mitten. Vibratorplatta skall endast användas till marksten. Fyll på med ny sand och vattna ev. Alla fogar måste fyllas med sand för att ytan ska bli stark. Sanden kan gärna ligga kvar en månads tid, så att man är säker på att den rinner ner i fogarna ordentligt.

Detta sätt att stensätta kan användas när den sten man valt att använda är jämntjock, så som t.ex. betongplattor, tegel, granitplattor, kalkstensplattor m.fl. Om stenmaterialet varierar i tjocklek, så som gatsten, så kan inte hela sandytan dras av, utan varje sten måste sättas individuellt. Det är betydligt svårare och tidsödande. Om en större yta med smågatsten ska läggas kan det vara bäst att använda en fackman, som har erfarenhet av just sådant arbete, för att få en jämn och bra yta.

Tillbaka
trädgårdsväxt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se" Växt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson"
Share on Facebook
TRÄDGÅRDSMÄSTAR’N Trädgård från idé till verklighet